สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง รับการตรวจประเมิน 5 ส.

อ.อภิวัฒน์     2019-09-30     27


วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน อ.เษกสรร สิงห์ธนู อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ เป็นกรรมการ และนางสาวภัทรวันทน์ เขาเหม้น เป็นเลขานุการ โดยมีผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600