ผศ.ดร.อำนวย นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมที่ สกพ.

อ.อภิวัฒน์     2019-10-09     28


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร. อำนวย ปาอ้าย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์เพียง เพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอ รวมทั้งลงมือปฎิบัติ การทำแชมพูสระผมจากมะกรูด และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การทำไข่เค็ม) โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันและบุคลากร ของสถาบันร่วมต้อนรับ และบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600