คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนด์โทนี่ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับ สกพ.

อ.อภิวัฒน์     2019-11-13     92


วันที่ 13/11/2562 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา จำนวน 110 คน เข้ารับการบริการวิชาการจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการทำของใช้ในครัวเรือน(สบู่ก้อนสมุนไพร) การทำยาดมสมุนไพร(สูตรช่อสารภี) การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงแช่อิ่ม) และการทำปุ๋ยอินทรี โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตต่อไป ***เศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานขอคนไทย **** รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600