สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กตัญญูต่อสถานที่

คนป่า     2020-10-31     30


วันที่ 31 ตุลาคม 2563 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กตัญญูต่อสถานที่ โดยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ เข้าร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่รองรับการจัดโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันฯ


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น