ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์เอามื้อถือแรงสามัคคี ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา


วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

**กรุณาตรวจ ATK และส่งผลตรวจ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงล่วงหน้า ก่อนมาร่วมงาน
ทางไลน์กลุ่ม "เอามื้อ มรร. 7 สิงหา 65" https://line.me/R/ti/g/Q2viBU75-x **

กำหนดการ
07.00-08.00 น. ลงทะเบียน  
08.00-08.30 น. เคารพธงชาติ 
08.30 – 12.00 น. ชี้แจงกิจกรรมแบ่งงาน แบ่งคน ทำกิจกรรม
▪️1. ขุดคลองไส้ไก่  (จากภูผา สู่มหานที) ระบบจัดการน้ำจากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ 
▪️2. ทำแซนวิชปลา (หนองปลาโตไว) 
▪️3. ปั้นจุลินทรีย์ก้อน (ระเบิดจุลินทรีย์) บำบัดน้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนในน้ำ และสร้างอาหารธรรมชาติในน้ำ
▪️4. ทำเรือนเพาะกล้า แบบธรรมชาติ 
▪️5. เพาะกล้าไม้ป่า 5 ระดับ 

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ( ขอให้ทุกท่านนำอาหารและน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง) 
13.00 - 15.00 น. กิจกรรมต่อจากภาคเช้า  
15.00 - 17.00 น.  สรุปกิจกรรม และประชุมวางแผนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา และโครงการปลูกป่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธการสร้างคน สร้างป่า สร้างโลกให้ร่มเย็น   ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคตะวันออก และ โรงไฟฟ้าบางปะกง 
.
 สิ่งที่ต้องนำมา 
1. อาหารและน้ำดื่มส่วนตัว
2. อุปกรณ์ทำการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ถุงมือ เลื่อย ฯลฯ
3. ชุดพร้อมเลอะ (เสื้อผ้า รองเท้า หมวก)และชุดเปลี่ยน (หากจำเป็น)
4. ยาประจำตัว
5. หน้ากากและเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์

ผู้ประสานงาน 
พล (ภัทรพล) ประธาน คกช.ฉะเชิงเทรา โทร. 084-7571291 
อ.เข้ม โทร. 089-7001130

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659