ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ราชนครินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด - ๑๙ ”


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ราชนครินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด - ๑๙ ”

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องการเกด  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ฉะเชิงเทรา

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659