ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ ”


วันที่ 22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

รับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

จำนวน 50 ท่าน

*ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19*

#อบรมฟรี #ที่พักฟรี #อาหารฟรี

-------------------------------------------------------------

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659