ปัจจุบันทำเกษตรเต็มรูปแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เดียวของอำเภอไทรโยก จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นพืช ผัก ไม้ยืนต้น และผลไม้แปรรูปได้ เช่น หม่อนเบอร์รี่เป็นหลัก มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากผลไม้ในสวนและการแปรรูป


Q : ทำไมถึงเข้าอบรม

A : ช่วงนั้นสนใจเรื่องการออกแบบแปลน

Q : อบรมแล้วนำไปใช้อย่างไร

A : ได้นำหลักการที่เน้นด้านภูมิสังคม รู้จักตัวตน รู้จักตัวเอง เข้าใจพื้นที่ดูบริบทของตัวเอง เอามาใช้ได้เยอะเลย เช่นจากเดิมที่ไม่ใช้หลักการ หลังจากอบรมก็ได้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้น

Q : ได้ผลดีหรือไม่อย่างไร

A : ได้ผลดีเพราะสามารถนำมาต่อยอด และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ

Q : ขยายผล/ต่อยอดอย่างไร

A : นำสิ่งที่ได้เรียนมาเอามาพัฒนาต่อจากเดิม เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจขุดโคกหนองนา เช่น  มีผู้กำกับหนังแฟนฉันมาดู

Q : ประสบความสำเร็จหรือไม่

A : ประสบความสำเร็จ

Q : ข้อคิด/คำแนะนำ

A : อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก

Q : ความรุ้สึก /ทัศนคติที่มีต่อสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

A : ภูมิใจที่มีหน่วยงานดีๆและเป็นประโยชน์แบบนี้เมื่อเทียบกับราชภัฏอื่นๆที่ไม่มีแบบนี้ แล้วดีใจที่ได้รับความรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองกำลังสนใจและทำอยู่

นายสมบัติ สวัสดิ์ผล

ข้อมูลพื้นฐาน

  • อายุ 51
  • ที่อยู่ 221 หมู่ 6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
  • โทร 0887496160
  • อีเมล iserru8riew@gmail.com
  • ไลน์ 0887496160

ติดต่อ

ที่ตั้ง