อ.สุทธิษา นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมที่ สกพ.

อ.อภิวัฒน์     2019-10-07     36


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุทธิษา สมนาได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาชาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 29 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์เพียง เพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอ รวมทั้งลงมือปฎิบัติ การทำแยมผลไม้จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วงแช่อิ่ม) โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันและบุคลากร ของสถาบันร่วมต้อนรับ และบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600