บุคลากร สกพ.เข้าเยี่ยมชมสวนว่านหางจรเข้

อ.อภิวัฒน์     2019-11-06     48


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลการปลูกว่านหางจระเข้ของเกษตรกร ต.สาวชะโงก เพื่อการพัฒนาพื้นที่เสริมรายได้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ และเป็นข้อมูลสำหรับการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600