บุคลากร สกพ.ร่วมเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก

อ.อภิวัฒน์     2019-11-28     149


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายจำรัส เพชรดงไพร บุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากรให้บริการวิชาการ แก่กลุ่มสตรีและแม่บ้านเทศบาลบางคล้า ในโครงการ  ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600ความคิดเห็น

5555

konpa naja


2558423

คนป่า


เป็นวิทยากรให้บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีและแม่บ้านเทศบาลบางคล้า ในโครงการครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่

choy


เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

Konpa


แสดงความคิดเห็น