สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก

อ.อภิวัฒน์     2019-12-04     98


วันที 4 ธันวาคม 2562 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นที่ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องในงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ" พระองค์เดียวและพระองค์แรกในโลก อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของดิน และสิ่งแวดล้อม ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่

 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600