สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุม กับผู้นำชุมชนตำบลโยธะกา

คนป่า     2020-10-01     43


วันที่1ตุลาคม 2563 นางสาวพนิตตา สนนำพา ได้รับมองหมายจากผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุม กับผู้นำชุมชนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ.ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลโยธะกา  สอบถามข้อมูลและความต้องการของคนในชุมชนที่จะให้สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมาลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร เพื่อที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงจะได้มาเตรียมวางแผนโครงการวิชาการในปีงบประมาน2564 ต่อไป


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น