บุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมวางพวงมาลา

คนป่า     2020-10-13     50


วันที่ 13 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชนะพล สิงห์สุข รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ หน่วยงานส่งเสริมวิชาการ และหน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น