ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ขอเชิญจิตอาสาร่วมกันเอามื้อสามัคคี เพาะต้นกล้าราชภัฏ


Rajabhat 树苗的种植

 

">

邀请志愿者创作 种苗“绿色大学” 在创造酷世界的战斗中,65 年 8 月 24 日,星期三,时间 1:00 PM. - 5:00 PM。在自给自足经济研究所 北柳府 Bang Khla 区 Rajabhat Rajanagarindra 大学,
有兴趣参加活动,直接联系 0897001130 A. Khem

点击链接加入在线组。
Rajabhat 树苗的种植

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659