ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

03 ธันวาคม 2564

คนป่า

เอามื้อ ถือแรงสามัคคี ปลูกสมุนไพรไทย สู้ภัยโควิด-19 #EP2

06 พฤศจิกายน 2564

คนป่า

เอามื้อถือแรงสามัคคี ปลูกสมุนไพรไทยสู้ภัยโควิด -19

26 กันยายน 2564

คนป่า

วิดีโอล่าสุดวิดีโอโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ จาก chanel ของสถาบันฯ บน Youtube

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จ จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
ชวนทอล์คชวนทำ EP.2 คนมีน้ำยา
แชมพูสระผมสมุนไพร โดย นางสุชาดา แนวสา
การทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดย นางสุชาดา แนวสา
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยการควบแน่น
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...

ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ กว่า 10 ฐาน และหลักสูตรการเรียนรู้ในแต่ละฐาน กว่า 20 หลักสูตร

ดูทั้งหมด