ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์สุขภาพดีวิถีสมุนไพร


วันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

รับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

จำนวน 50 ท่าน

*ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19*

**มีค่ามัดจำการลงทะเบียน 500 บาท จะได้รับคืนในวันปิดการอบรม**

#อบรมฟรี #ที่พักฟรี #อาหารฟรี

#สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

-------------------------------------------------------------

 

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659