ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงสัตว์เพื่อการพึ่งพาตนเอง


วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จำนวน 60 ท่าน

*ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19*

**มีค่ามัดจำการลงทะเบียน 500 บาท จะได้รับคืนเมื่ออบรมครบตามระยะเวลาของหลักสูตร**

#อบรมฟรี #อาหารฟรี

#สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

-------------------------------------------------------------

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659