ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ความรุนแรงที่สยามพารากอน


ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่สยามพารากอน

ด้วยความอาลัยอย่างที่สุด

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659