ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์No Gift Policy


“สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน (ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีความยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการ กับทุกท่านที่เข้ามาติดต่อด้วยความเสนอภาค”

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659