ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2565 รายละเอียดในการรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ประกาศรับสมัครพนักงานสายสนับสนุน.pdf (rru.ac.th)

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659