การเพาะเห็ดนางฟ้า


การปลูกและดูแล

การเตรียมการ

-          เตรียมโรงเรือนเปิดดอกที่สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี

-          นำก้อนเชื้อเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อและทิ้งให้เย็นแล้วใส่หัวเชื้อเห็ด ที่เลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่างถุงละประมาณ 10 – 15 เมล็ด ปิดสำลี นำไปวางที่สำหรับบ่มเชื้อใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 เดือน จึงนำไปเปิดคอกได้

การเปิดคอก

ทำได้ 3 วิธีคือ

-          การดึงคอขวดออก พร้อมกับม้วนปากถุงลงไปจนถึงก้อนเชื้อ

-          การกรีดปากถุงโดยใช้มีดกรีดข้างถุงเป็น 4 แนวนำไปตั้งหรือแขวนในแนวตั้ง

-          ดึงจุกสำลีออก กรีดข้างถุง สัก 2 รอย นำก้อนเชื้อมาวางเรียงซ้อนกันให้เห็ดเจริญออกมาทางปากถุงทางเดียว

การดูแลรักษา

-          ให้น้ำสม่ำเสมอ วันละ 2-3 ครั้ง ระวังไม่ให้น้ำขังในถุงก้อนเชื้อเห็ดเด็ดขาด

-          หมั่นสำรวจ ดูแลภายในโรงเรือนว่ามีก้อนเชื้อมีความปกติหรือไม่

-          ดูแลรักษาความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสม

การเก็บเกี่ยว

-          เมื่อเปิดดอกเห็ดประมาณ 1-3 สัปดาห์ จะเกิดดอกเห็ด เล็ก ๆ นับไป อีก 4 วัน เห็ดจะเจริญเต็มที่ สามารถเก็บผลผลิตได้

-          เก็บเมื่อดอกบานเต็มที่แต่ขอบหมากยังไม่บานย้อย เก็บในช่อเดียวกันให้หมด ไม่ให้เหลือเศษในก้อนเชื้อ

-          นิยมเก็บในช่วงเช้ามืด ก่อนรดน้ำ

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

-          ใช้มีดคม ๆ ตัดโคนดอก เอาเศษวัสดุเพาะที่ติดออกมา

-          คัดขนาดและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ตามที่ตลาดต้องการ เช่น บรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ทำให้พองลม ป้องกันการกระทบให้เห็ดช้ำ

-          หากไม่สามารถจำหน่ายได้ทันที ให้เก็บในที่เย็น เพื่อยึดอายุการเก็บรักษา

ศัตรูที่สำคัญ

โรคที่สำคัญ

        โรคราดำ , โรคราเขียว , โรคราเมือก , โรคเน่าน้ำตาล , โรคเน่าเหลือง ป้องกันด้วยการรักษาความสะอาด ทักขั้นตอนปฏิบัติ หากพบก้อนเชื้อ หากพบก้อนเชื้อที่เป็นโรคให้นำออกไปทำลาย

แมลงที่สำคัญ

        หนอนแมลงวัน , หนอนผีเสื้อ , ไร ป้องกันด้วยการทำความสะอาดโรงเรือนและฉีดพ่นเชื้อราไมโตฟากัส พบก้อนเชื้อที่ถูกทำลายให้นำออกจากโรงเรือนไปทำลาย


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659