การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี


การเลี้ยงไก่แบบปล่อย (Happy Chick) เป็นระบบการจัดการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกคอกหรือโรงเรือนได้อย่างอิสระ โดยเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม ทำให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การคลุกฝุ่น การใช้ข่น การจิกกินพืช ผัก แมลง ทำให้ไก่มีความสุข อารมณ์ดี จึงเรียกว่า “ Happy Chick ”

การดำเนินการ

1.       พันธุ์ไก่ไข่ ควรเลือกใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม การเลี้ยงแบบปล่อย สามารถหากินตามธรรมชาติได้

2.       เลือกพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่ห่างจากที่อยู่อาศัย อาจเป็นสวนหลังบ้าน สวนผลไม้ สวนป่า จำนวนไก่ที่เลี้ยงไม่ควรเกิน 200 – 300 ตัว/ไร่

3.       โรงเรือน เป็นที่หลบแดด ฝน หลบภัยให้กับสัตว์ พื้นที่ภายในโรงเรือน 4-5 ตัว/ตารางเมตร

4.       อาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวเปลือก ปลายข้าว เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ

ประโยชน์การเลี้ยงไก่ไข่ Happy Chick

1.       ไก่มีความสุข อารมณ์ดี ไม่เครียด ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค

2.       ลดต้นทุนในการจัดซื้อกรงขัง

3.       ผู้บริโภคได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

4.       วัสดุรองพื้นคอก เป็นปุ๋ยคุณภาพดี มีไนโตรเจนสูง

5.       เหมาะสะหรับการเลี้ยงกับเกษตรกรรายย่อย ใช้อาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659