การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก


การเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าใบ

        ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ ก่อสร้างบ่อเลี้ยงได้ง่ายระยะเวลาเลี้ยงสั้น อดทนต่อสภาพน้ำได้ดี บริโภคในครัวเรือนและมีเหลือจำหน่าย

ขั้นตอนการเลี้ยง

1.        จัดเตรียมบ่อผ้าใบขนาด 2 x 4 เมตร ลึก 7 เซนติเมตร ลาดเอียงพองาม

2.        การปรับสภาพน้ำในบ่อปลา เปิดน้ำใส่บ่อจนเต็ม จากนั้นใส่จุลินทรีย์ EM บ่อละ 2 ก้อน หรือ 1 ลิตร เพื่อสภาพน้ำและลดการเน่าเสียของน้ำ ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ จากนั้นก็ปล่อยปลาลงได้

3.        ปลาดุกที่ใช้เลี้ยงพันธุ์บิ๊กอุย ขนาด 5-7 วัน จำนวนบ่อละ 500-1000 ตัว เลี้ยงประมาณ 2-3 เดือน ก็จับบริโภคได้

วิธีเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก

1.        การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลางดอาหาร 1-2 วัน เพื่อป้องกันปลาดิ้นและทำให้ไส้ขาด เวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต

2.        การเคลื่อนย้ายปลา ให้เตรียมน้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันตักใส่ถุงหรือที่มีพันธุ์ปลาประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ

3.        การป้องกันปลาหนีจากบ่อปลาเวลาฝนตก หากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ปลากินซัก 1-2 ครั้งเพื่อหลอกว่าเวลาฝนตก ปลาจะได้กินอาหารแล้วจะไม่หนี

4.        การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วนใน 3 และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ทำเป็นละอองฝอย โดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา

การให้อาหารปลา

-          เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็กและบุบพอแตกสำหรับปลาเล็ก

-          อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้

-          ตัวปลวก แมลงเม่าและแมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลากิน

-          ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า – เย็น (ให้อาหารเม็ดตามช่วงอายุของปลา)

การถ่ายเทน้ำ

-          ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย

-          ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3

-          เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

-          น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดน้ำผักได้

การเจริญเติบโตและผลผลิต

เลี้ยง 2-3 เดือน ได้ปลาขนาด 100-200 กรัม/ตัว

อัตรารอดประมาณ 80-90 %

ได้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กก./บ่อ


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659