ทริป "สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขบวนรถไฟ KIHA-183

นายรุ่งนภา   |   2023-07-30    |   133   view


วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ขบวนรถไฟ KIHA-183 จำนวน 400 คน ที่มาท่องเที่ยวแบบ One Day Trip จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อทริป "สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ฟังบรรยายการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ลงมือปฏิบัติ การทำเทียนหอม การทำลิปปาล์มและการทำพิมเสนน้ำ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชรครินทร์ บางคล้า


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659