ร่วมถ่ายทำวีดีโอแนะนำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ

นายรุ่งนภา   |   2023-06-30    |   145   view


วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมถ่ายทำวีดีโอแนะนำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของสถาบันและได้ลงพื้นที่จริง ณ บ้านคลองน้ำใส ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ของ นางสุชาดา แนวสา ที่ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมกับทางสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้และดำเนินการในพื้นที่ที่เห็นผลชัดเจน โดยการถ่ายทำวีดีโอแนะนำหน่วยงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659