กิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อลดภาวะโลกร้อน

นางสาวธนพร   |   2023-08-01    |   154   view


วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เวียนเทียนต้นไม้ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยมี นายดนัย (นายกฯเล็ก) ตัณฑวุฑโฒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเนืองแน่นศาลา มีการนำถวายพุ่มตามประเพณี และได้นำข้าราชการ ชาวบ้าน พ่อค้าประชาชน ทำกิจกรรม ร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกต้นบุญ สร้างถิ่นรมณีย์ ณ วัดวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659