โครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตร "สวนผักคนเมือง" วันที่ 23-24 มีนาคม 2567

นายรุ่งนภา   |   2024-04-23    |   81   view


เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตร "สวนผักคนเมือง" มีประชาชนสนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจาก นายจิรกิตติ์ สุวรรณภาพ ดารานักแสดง เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงวิธีการปลูกผัก เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659