ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คาร์บอนนิวทรัลของงานอีเวนท์ โครงการเกษตรในเมือง

นายรุ่งนภา   |   2024-04-23    |   140   view


   สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คาร์บอนนิวทรัลของงานอีเวนท์ โครงการเกษตรในเมือง ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการชดเชยคาร์บอนแบบรับรองตนเอง (Self Declaration) โดยใช้เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ  อบก.เราจะร่วมกันลดโลกเดือด สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกให้น่าอยู่ร่วมกัน# carbon neutral


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659