กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT/CCPOT) การทำสบู่สมุนไพร

นายรุ่งนภา   |   2024-06-09    |   82   view


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นางสาวพนิตตา สนนำพา  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากร
ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT/CCPOT) การทำสบู่สมุนไพร แก่ประชาชน 50 คน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพตลาดวัฒนธรรมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลาเรือนไทยริมน้ำ ตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659