ร่วมงาน ตบให้โลกเย็น...SAVE THE WORLD...Through volleyball. Spirit of partnership, Stop global boiling.

นายรุ่งนภา   |   2024-06-19    |   59   view


วันที่ 19 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมาย อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมงาน ตบให้โลกเย็น...SAVE THE WORLD...Through volleyball. Spirit of partnership, Stop global boiling. งานแข่งวอลเลย์บอลทีมระดับโลก vs ทีมเด็กกสิกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทวิทยุการบิน จำกัด มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  บริษัท อาสาชาวนามหานคร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และภาคีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  ณ อาสาขาวนามหานคร  กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 150 คน


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659