โครงการอบรม “การเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน” ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คาร์บอนนิวทรัลของงานอีเวนท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน

นายรุ่งนภา   |   2024-07-01    |   146   view


โครงการอบรม “การเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน” ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คาร์บอนนิวทรัลของงานอีเวนท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งการจัดกิจกรรมตลอดโครงการมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ใช้ตารางคำนวณของ อบก.)และมีการซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชยปริมาณ 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หลักจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกด้วย


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659