บรรยายให้ความรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

นายรุ่งนภา   |   2024-06-28    |   41   view


    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวพนิตตา สนนำพา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในเขตตำบลคลองตะเกราและเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา (ตึกใหม่)  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659