บรรยายกึ่งปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การแก้ไขโลกเดือดด้วยเกษตรอินทรีย์

นายรุ่งนภา   |   2023-11-28    |   101   view


 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้รับเชิญ เข้าร่วมจัดบรรยายกึ่งปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การแก้ไขโลกเดือดด้วยเกษตรอินทรีย์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  จำนวน 170 คน ณ โรงเรียน บางเสด็จวิทยาคม อ.ป้าโมก จ.อ่างทอง


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659