โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ อาหารดี สุขภาพดี วิถีสมุนไพร ”

นายรุ่งนภา   |   2024-02-18    |   72   view


เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ อาหารดี สุขภาพดี วิถีสมุนไพร ” ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659