โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ปีบัญชี 2566

นายรุ่งนภา   |   2024-03-06    |   81   view


วันที่ 5-6 มียนาคม 2567 นางสาวพนิตตา สนนำพา ได้รับเชิญจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าตะเกียบ เป็นวิทยากร การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับชุมชนบ้านคลองตะเกรา  สำหรับโครงการโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ปีบัญชี 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดคลองตะเกราเหมู่ที่ 17 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659