ข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ วันดินโลก ปี 2566 ภายใต้ธีม Soil and Water; a source of life “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

นายรุ่งนภา   |   2023-12-05    |   105   view


วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา… รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้อาจารย์อภิวัฒน์          วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ วันดินโลก ปี 2566 ภายใต้ธีม Soil and Water; a source of life “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบัน การสาธิตการปรับปรุงดิน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเรียนรู้เรื่องดิน ตลาดดินดีร้อยร้าน โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659