อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำวิดีโอเส้นทางการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน" ระยะที่ 3 สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นายรุ่งนภา   |   2024-06-26    |   31   view


วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายบุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำวิดีโอเส้นทางการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน" ระยะที่ 3 สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659