ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญจิตอาสาร่วมกันเอามื้อสามัคคี เพาะต้นกล้าราชภัฏ

24 สิงหาคม 2565

การเลี้ยงปูนาและไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกร เพื่อการพึ่งพาตนเอง

13 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ”

06 สิงหาคม 2565

เอามื้อถือแรงสามัคคี ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

07 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ เกษตรในเมือง ”

18 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

06 มิถุนายน 2565

วิดีโอล่าสุดวิดีโอโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ จาก chanel ของสถาบันฯ บน Youtube

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จ จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
ชวนทอล์คชวนทำ EP.2 คนมีน้ำยา
แชมพูสระผมสมุนไพร โดย นางสุชาดา แนวสา
การทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดย นางสุชาดา แนวสา
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยการควบแน่น
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...

ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ กว่า 10 ฐาน และหลักสูตรการเรียนรู้ในแต่ละฐาน กว่า 20 หลักสูตร

ดูทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ

center