ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

06 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญจิตอาสาร่วมกันเอามื้อสามัคคี เพาะต้นกล้าราชภัฏ

24 สิงหาคม 2565

การเลี้ยงปูนาและไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกร เพื่อการพึ่งพาตนเอง

13 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ”

06 สิงหาคม 2565

เอามื้อถือแรงสามัคคี ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

07 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ เกษตรในเมือง ”

18 มิถุนายน 2565

วิดีโอล่าสุดวิดีโอโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ จาก chanel ของสถาบันฯ บน Youtube

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จ จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
ชวนทอล์คชวนทำ EP.2 คนมีน้ำยา
แชมพูสระผมสมุนไพร โดย นางสุชาดา แนวสา
การทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดย นางสุชาดา แนวสา
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยการควบแน่น
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...

ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ กว่า 10 ฐาน และหลักสูตรการเรียนรู้ในแต่ละฐาน กว่า 20 หลักสูตร

ดูทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ

center