ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ เกษตรในเมือง ”

18 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

06 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ ”

22 เมษายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ราชนครินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด - ๑๙ ”

30 มีนาคม 2565

No Gift Policy

03 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิดีโอล่าสุดวิดีโอโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ จาก chanel ของสถาบันฯ บน Youtube

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จ จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
ชวนทอล์คชวนทำ EP.2 คนมีน้ำยา
แชมพูสระผมสมุนไพร โดย นางสุชาดา แนวสา
การทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดย นางสุชาดา แนวสา
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยการควบแน่น
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...
การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์...

ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ กว่า 10 ฐาน และหลักสูตรการเรียนรู้ในแต่ละฐาน กว่า 20 หลักสูตร

ดูทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ

center