ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สุขภาพดีวิถีสมุนไพร

19 พฤษภาคม 2566

นายรุ่งนภา

สร้างคน สร้างป่า สร้างโลกให้เย็น

24 มีนาคม 2566

นายรุ่งนภา

โคก หนอง นา โมเดล(ขั้นพื้นฐาน)

11 มกรามก 2566

นายรุ่งนภา

การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

06 พฤศจิกายน 2565

นายรุ่งนภา

ขอเชิญจิตอาสาร่วมกันเอามื้อสามัคคี เพาะต้นกล้าราชภัฏ

24 สิงหาคม 2565

นายรุ่งนภา

การเลี้ยงปูนาและไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกร เพื่อการพึ่งพาตนเอง

13 สิงหาคม 2565

นายรุ่งนภา

ข่าวล่าสุดข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ

ดูทั้งหมด

วิดีโอล่าสุดวิดีโอโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ จาก chanel ของสถาบันฯ บน Youtube

ดูทั้งหมด

วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และลงมือ ฝึกปฏิบัติ สบู่ก้อนสมุน...
ถ่ายทอดองค์ความรู้และลงมือ ฝึกปฏิบัติ การทำน้ำยาอเนกประสง...
26 พฤษภาคม 2566

วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก จุลินทรีย์ที่เกิดจากการนำรังปลวกม...
ตัวอย่างความสำเร็จ จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
ชวนทอล์คชวนทำ EP.2 คนมีน้ำยา
แชมพูสระผมสมุนไพร โดย นางสุชาดา แนวสา
การทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดย นางสุชาดา แนวสา

ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ กว่า 10 ฐาน และหลักสูตรการเรียนรู้ในแต่ละฐาน กว่า 20 หลักสูตร

ดูทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ

center