คณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2565

คนป่า   |   2022-07-02    |   82   view


อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ของสำนักงาน กศน. ระดับประเทศ เพื่อให้ครู บุคลากรและนักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ณ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659