โครงการทำสบู่สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

คนป่า   |   2022-06-30    |   78   view


นางสาวพนิตตา สนนำพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรโครงการทำสบู่สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ.ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัญฑ์กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจัดทำสบู่สมุนไพร เพื่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659