จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางแก้ว ประจำปี 2566 (U2T for BCG)

คนป่า   |   2023-03-13    |   18   view


วันที่ 13 มีนาคม 2566 อาจารย์อภิวัฒณ์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้นางสาวพนิตตา สนนำพา และนางสาวรุจิรา ขุนวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางแก้ว ประจำปี 2566 (U2T for BCG) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวแบบก้อน และแบบน้ำ ผสมน้ำผึ้ง น้ำนมข้าว เกร็ดทองคำ และเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวรังไหม และครีมรังไหม เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน สามารถจำหน่ายสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านไทยสามัคคี ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659