โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า ต่อยอดในการผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.ดอนฉิมพลี ประจำปี 2566 (U2T FOR BCG)

นายรุ่งนภา   |   2023-03-26    |   235   view


วันที่ 25 มีนาคม 2566 นางสาวพนิตตา สนนำพา ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและลงมือปฏิบัติ การทำสมุนไพร รมตา ครีมพอกหน้าสมุนไพร ซุปก้อนเรียกน้ำนม และสมุนไพรอยู่ไฟหลังคลอด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า ต่อยอดในการผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.ดอนฉิมพลี ประจำปี 2566 (U2T FOR BCG) ณ อบต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทราสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659