การสกัดกลิ่นน้ำหอมระเหยจากดอกไม้ต่างๆ และการทำพิมเสนกลิ่นดอกไม้ที่เหมาะกับธาตุเจ้าเรือน

นายรุ่งนภา   |   2023-04-12    |   153   view


วันที่ 12 เมษายน 2566 นางสาวพนิตตา สนนำพา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นวิทยากร สอนเรื่อง การสกัดกลิ่นน้ำหอมระเหยจากดอกไม้ต่างๆ และการทำพิมเสนกลิ่นดอกไม้ที่เหมาะกับธาตุเจ้าเรือน เพื่อใช้ในเทศการต่าง และต่อยอดเป็นรายได้ให้กับผู้ที่มาเรียนต่อไป ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านโรงสีบน 8ริ้ว ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659