รายการสมุดโคจร ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอ ( Vlog) แนะนำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

นายรุ่งนภา   |   2023-11-06    |   145   view


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  เวลา 8.30 ทีมงานรายการสมุดโคจร ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอ ( Vlog) แนะนำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี นางสาว จันทิมา บุญนาค นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและ
นายปิยะวุฒิ สอนศิริ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมถ่ายทำในครั้งนี้ 
การถ่ายทำครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์พันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659