นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายรุ่งนภา   |   2023-07-24    |   137   view


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาอาจารย์เตชินี ทิมเจริญ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ฟังการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลงมือปฏิบัติการปั้นEM ball จุลินทรีย์ก้อน เพื่อนำไปใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวพนิตตา สนนำพา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วม

ทั้งสิ้น 24 คน


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659