ศึกษาดูงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

พนิตตา     2021-02-17     65


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงต้อนรับคณะคุณครูและนักศึกษา กศน.อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแห่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ ดิน น้ำ ป่า และศึกษาการทำปุ๋ยสูตรกสิกรรมธรรมชาติและปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600