นายธนานันท์ เหล็กเกตุ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการป้องกันและยับยั้งโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฝึกปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮร์ล้างมือ

ธนานันท์     2021-02-17     105


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  นายธนานันท์ เหล็กเกตุ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบรรยายหัวข้อ การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอนการทำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยจัดอบรมให้แก่กลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 35 คน


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600ความคิดเห็น

ทางผู้บริหาร คณะทำงาน อบต.เขาหินซ้อนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาหินซ้อน ทั้ง 14 หมู่ ขอขอบคุณท่านวิทยากร นายธนานันท์ เหล็กเกตุ เป็นอย่างสูง ที่ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 และสอนการปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

อบต.เขาหินซ้อน


เป็นโครงการที่ดีค่ะ ประชาชนสามารถทำเจลแอลกอฮอล์ได้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสได้

ธิดา เกิดขาว


แสดงความคิดเห็น