นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 200 คน เข้ารับบริการจากวิชาการสถาบันเศรษกิจพอเพียง

พนิตตา     2021-04-10     33


วันที่ 10-11 เมษายน 2564 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 200 คน เข้ารับบริการจากวิชาการสถาบันเศรษกิจพอเพียง ในกิจกรรม รับฟังการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำไข่เค็มสมุนไพร การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรของสถาบันให้การต้อนรับ


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600