เข้าร่วมเข้ารับการอบรมออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและการเลี้ยงการเลี้ยงไก่พันธุ์เขาหินซ้อน

พนิตตา     2021-08-31     42


ถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมเข้ารับการอบรมออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและการเลี้ยงการเลี้ยงไก่พันธุ์เขาหินซ้อน จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับปัจจัยการผลิต นำมาขยายพันธุ์ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อไป


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600